Łódzkie kancelarie adwokackie prowadzone są z myślą o świadczeniu usług prawnych najwyższej jakości. Obsługują zarówno Klientów indywidualnych, jak i szerokie grono firm ze świata biznesu. Prawnicy starają się wykazywać profesjonalizmem w działaniu, reagując na bieżąco na zaistniałe problemy, dokonując szczegółowej analizy różnorodnych zmian i interpretacji prawa. Adwokaci, obok udzielania porad prawnych, reprezentują Klientów w sądach, występują w ich imieniu przed organami administracyjnymi oraz ścigania, często także uczestniczą w różnego rodzaju negocjacjach czy mediacjach. Kancelarie adwokackie starają się obsługiwać kompleksowo swoich Klientów, dlatego też najczęściej współpracują z notariuszami, a także specjalistami różnych dziedzin, takimi jak rzecznik patentowy czy doradca podatkowy. Jakimi sprawami zajmują się adwokaci w Łodzi? Można je podzielić na cztery grupy:

  1. Pierwszą grupę stanowią sprawy, z którymi przychodzą do prawnika Klienci indywidualni. Są to sprawy rodzinne, spadkowe, cywilne a także związane z Prawem administracyjnym oraz Prawem pracy.
  2. Drugą grupą istotnych zagadnień stanowią sprawy związane z odszkodowaniami. Dotyczą one w dużym zakresie pozwów będących konsekwencją błędów medycznych, wniosków o odszkodowanie, rentę albo zadośćuczynienie. Do szczególnie trudnych należą sprawy związane z przedawnieniem roszczenia.
  3. Liczną grupę obsługiwanych przez kancelarie prawnicze Klientów stanowią osoby z sektora biznesowego; większość prawników jako osobny dział swojego funkcjonowania traktuje właśnie obsługę firm. Do grona petentów należą zatem przede wszystkim spółki handlowe, ale prawnicy zajmują się również sprawami związanymi z ochroną znaku towarowego, zachowaniem praw autorskich pod należytą pieczą oraz procesami likwidacyjnymi firm; upadłościami, postępowaniami egzekucyjnymi czy elektroniczną windykacją.
  4. Najbardziej przykrymi z punktu widzenia czysto ludzkiego i moralnego są jednak sprawy z ostatniej grupy – sprawy karne. Adwokaci, zgodnie z zasadą, iż każdy człowiek ma prawo do obrony i dopóki nie udowodni mu się winy jest niewinny – reprezentują swoich Klientów już na etapie zatrzymania, są obecni także podczas stawiania zarzutów. Prawnicy, dbający o zachowanie prawa do obrony, towarzyszą swoim Klientom także podczas takich sytuacji jak tymczasowe aresztowanie, ustalanie kaucji, czy odczytywanie aktu oskarżenia.