Elewacja budynku, podobnie jak inne jego elementy, z czasem może wymagać odpowiedniego remontu. Kiedy jest on wskazany?

Elewacja, czyli zewnętrzne ściany budynku nie tylko służą do nadania mu atrakcyjnego wyglądu, ale również zabezpieczają go przed czynnikami zewnętrznymi, między innymi nadmierną wilgocią czy niekorzystnymi temperaturami.

Gdy dochodzi do uszkodzenia elewacji, wtedy może ucierpieć na tym cały budynek. Wtedy jak najszybciej wskazane są remonty elewacji. Kiedy warto przygotować się na prace?

Tynk odpadający z elewacji

Jeśli tynk na ścianach zewnętrznych budynku jest już w tak złym stanie, że zaczyna odpadać, wówczas remonty elewacji są niezbędne. Spadające kawałki tynku mogą być bardzo niebezpieczne!

Gdy tynk odpada tylko w niewielkich ilościach, należy skuć luźne fragmenty, oczyścić podłoże, uzupełnić nowym tynkiem, a potem zagruntować i pomalować elewację. Jeśli jednak okaże się, że uszkodzenia tynku przeniosły się także na elementy konstrukcyjne budynku, konieczny może być bardziej kosztowny remont.

Zawilgocenie elewacji

Remonty elewacji prowadzone są także wtedy, gdy dochodzi do jej nadmiernego zawilgocenia. Przyczyną mogą być nieszczelna rynna, podciąganie wilgoci z piwnicy czy uszkodzona obróbka blacharska. Wilgoć na elewacji może być bardzo niebezpieczna i naruszać termoizolację.

Aby pozbyć się problemu, należy znaleźć jego przyczynę, a następnie osuszyć ścianę. Gdy doszło do jej poważnego uszkodzenia, może być wymagany szerzej zakrojony remont.

Pleśnie i glony na elewacji

Na elewacjach, szczególnie tych niezawierających wapna, mogą rozwijać się niebezpieczne pleśnie i glony. Problem ten dotyczy zwłaszcza ścian od północy, nad gruntem, a także domów położonych przy lasach, jeziorach.

Gdy doszło do nadmiernego rozwoju pleśni i glonów, można usunąć je ręcznie szpachelką, a potem zastosować specjalny preparat przeciwgrzybiczy.

W wybranych przypadkach wskazane są też remonty elewacji. Warto wtedy zdecydować się na lepszej jakości tynk mineralny albo silikatowy, który wykazuje większą odporność na zielenienie.

Termoizolacja budynku

Dodatkowo, remonty elewacji wykonuje się również wtedy, gdy budynek poddawany jest termoizolacji. Wymiana drzwi, okien, a także ocieplenie ścian styropianem lub wełną mineralną to inwestycja, której celem jest poprawa parametrów termicznych budynków.

Gdy oryginalna elewacja nie jest w zbyt dobrym stanie, może być konieczny jej remont, czyli usunięcie wszelkich wad, na przykład spękań, głębszych rys, nalotów, miejsc, w których dochodzi do osypywania się tynku, nadmiernych zawilgoceń.

Dziękujemy za pomoc firmie: urbredzi.pl