Rozwód nie należy do przyjemnych przeżyć – to nie ulega wątpliwości. W sytuacji takiej trzeba dopilnować wielu istotnych kwestii oraz formalności – między innymi sprawy opieki nad dzieckiem oraz wysokości alimentów. Do tego dochodzą silne emocje i stres. Jednak nierzadko najbardziej problematyczny w trakcie rozwodu jest podział majątku. Na jakie możliwości mogą zdecydować się współmałżonkowie?

Podział majątku – różne możliwości

Podział majątku może być przeprowadzany zarówno w trakcie sprawy rozwodowej, jak i podczas osobnego postępowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie podpisali intercyzę – dokument, który gwarantuje rozdzielność majątkową. Nie posiadają wtedy wspólnych dóbr, a każdy z partnerów jest właścicielem konkretnych rzeczy materialnych – na przykład mieszkania lub samochodu. Jeżeli jednak podział majątku jest konieczny, może być przeprowadzony na dwa sposoby – w sposób polubowny lub na drodze sądowej. Bardzo często to atmosfera, w jakiej przebiega rozwód określa, jak będzie wyglądać podział majątku.

Na czym polega podział majątku podczas rozwodu? Najczęściej ogranicza się do umownego ustalenie, które dobra ze wspólnego majątku przypadną konkretnej stronie. To najlepszy sposób, który umożliwia natychmiastowe zamknięcie sprawy i rozstanie się współmałżonków, pozwalając im na szybkie rozpoczęcie nowego życia. Niestety, gdy partnerzy są skłóceni i nie chcą przystać na polubowny podział majątku oraz toczą spór o samochód czy mieszkanie, konieczne jest wkroczenie na drogę sądową.  W takiej sytuacji sąd zazwyczaj decyduje się na wszczęcie osobnego postępowania. Sam podział majątku trwa wtedy dłużej – niekiedy nawet lata. Najczęściej to sąd decyduje o tym, który element przypadnie danej stronie, co również nie zawsze zadowala byłych współmałżonków. Po więcej informacji zaprasza również sądowy dział spadku Łódź.

Podział majątku – sami czy z prawnikiem? 

Podejmując tak ważną decyzją, jaką jest rozwód, należy też zastanowić się, czy chcemy przejść przez cały proces sami, czy też skorzystać z pomocy specjalisty. Gdy emocje sięgają zenitu i pojawia się silny stres, wsparcie prawnika może okazać się niezastąpione. To także dobre rozwiązanie, gdy jeszcze podczas rozwodu występują nieprzewidziane komplikacje – związane z opieką nad dzieckiem, alimentami lub pozbawieniem prac rodzicielskich.