Znakiem drogowym nazywa się znak, który posiada zastosowanie w ruchu drogowym. Jego przeznaczenie określone jest w odpowiednich przepisach prawa. Jakie rodzaje znaków drogowych wyróżniamy?

W Polsce przepisami, które określają wygląd i znaczenie znaków drogowych, jest Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znaki drogowe to niezbędny element bezpieczeństwa w ruchu drogowym – dzięki nim możliwe jest odpowiednie oznakowanie drogi oraz otoczenia, aby tym samym informować je użytkowników o zasadach korzystania z danej przestrzeni.

Znaki drogowe można podzielić na:

  • znaki pionowe – mają postać tablic, a także znaków świetlnych, umieszczane są po prawej stronie jezdni, po jej lewej stronie, a także nad nią
  • znaki poziome – mają postać napisów, linii czy symboli umieszczonych na drodze

Znaki drogowe pionowe oraz poziome często odwołują się do siebie wzajemnie, dzięki czemu mogą dostarczyć użytkownikowi drogi wszystkich niezbędnych informacji o tym, jak z niej korzystać.

Znaki drogowe pionowe – podział

Znaki drogowe pionowe dzielone są na kilka różnych kategorii w zależności od ich przeznaczenia.

Znaki ostrzegawcze – mają na celu ostrzeganie użytkownika drogi o określonych zagrożeniach, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności, najczęściej mają kształt trójkątny z czerwonym obramowaniu.

Znaki zakazu – informują o obowiązujących zakazach, najczęściej mają kształt okrągły w czerwonym obramowaniu.

Znaki nakazu – znaki drogowe wyrażające wskazania dotyczące sposobu jazdy i obowiązki dla uczestnika ruchu drogowego. Mają najczęściej kształt okrągły w kolorze niebieskim z białymi symbolami.

Znaki informacyjne – informują, mają najczęściej kształt kwadratowy i kolor niebieski.

Znaki miejscowości oraz kierunku – nazywane inaczej drogowskazami, mogą posiadać różne kolory i kształty, najczęściej mają kolor zielony.

Przy znakach drogowych pionowych mogą znajdować się również opisy znaków w postaci małych tabliczek z napisami albo symbolami. Są one umieszczane pod znakami.

Znaki drogowe poziome – wygląd

Znaki te malowane są na nawierzchni jezdni, najczęściej kolorze białym albo żółtym w przypadku zmiany organizacji ruchu.