W poniższym tekście przedstawimy wszystkie kluczowe informacje dotyczące tego, jak powinno wyglądać szkolenie wstępne z zakresu BHP. Zanim jednak do tego dojdziemy musimy powiedzieć, kto w ogóle powinien przejść przejść przez taki krótki kurs. Nie przedłużając: szkoleniom wstępnym ogólnym z zakresu BHP podlegają wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy.

Istnieje jednak wyjątek. Jeśli dana osoba bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia pracowała w innej firmie na dokładnie tym samym stanowisku, które będzie zajmowała obecnie, wstępne przeszkolenie jej nie jest wymagane. Istotna jest jednak ważność szkolenia BHP Łódź. W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych wynosi ona pół roku, zaś w przypadku wszystkich innych pracowników – rok.

Jak wygląda program szkolenia wstępnego BHP?

Bez względu na to, czym zawodowo będziemy zajmować się w danym miejscu, na początku musimy przejść przez szkolenie wstępne ogólne BHP. Czego będzie ono dotyczyło? Przede wszystkim: podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danej firmie. Do tego instruktor powinien szczegółowo przedstawić zasady pomocy przedmedycznej mające zastosowanie w najczęściej pojawiających się sytuacjach oraz przepisy przeciwpożarowe i ewakuacyjne.

W tym samym dniu co instruktaż ogólny powinno odbyć się szkolenie wstępne stanowiskowe BHP. W jego ramach dowiemy się, jakie ryzyko zawodowe bezpośrednio wiąże się z naszym stanowiskiem i jak możemy mu przeciwdziałać. Zostaniemy też poinformowani co do tego, jakie są najbezpieczniejsze metody wykonywania naszej pracy.

Co ważne, przepisy dopuszczają to, by odbyć szkolenie wstępne BHP online. Jest to niezwykle wygodne, gdyż w jednym czasie przeszkolonych może zostać wiele osób, a sam instruktor nie musi przyjeżdżać do firmy. Jednak karta szkolenia wstępnego BHP musi mieć już formę tradycyjną, być odręcznie podpisana tak przez instruktora, jak i przez przełożonego danego pracownika.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, ile trwa szkolenie wstępne BHP. Zgodnie z przepisami, część ogólna powinna trwać minimum dwie godziny. To samo dotyczy się części stanowiskowej. Łącznie więc czas trwania szkolenia wstępnego BHP nie powinien być krótszy niż cztery godziny.  A jeśli chodzi o to, kto może przeprowadzać szkolenie wstępne BHP, odpowiedź jest nieco bardziej rozbudowana. Za część ogólną odpowiada zewnętrzny bądź wewnątrzfirmowy pracownik służby BHP. Może być to też sam pracodawca, o ile posiada odpowiednie uprawnienia. Z kolei szkolenie stanowiskowe przeprowadza albo pracodawca, albo odpowiednio przeszkolony przełożony pracownika.