Budownictwo można podzielić na dwie główne kategorie, a mianowicie na liniowe oraz kubaturowe. Czym dokładnie jest budownictwo kubaturowe i jakie posiada zastosowanie?

Kubaturą budynku nazywamy jego objętość. Swoją kubaturę mogą mieć zarówno obiekty większe, jak i mniejsze. Termin kubatury ma również powiązanie z budownictwem kubaturowym, które określane jest również mianem zabudowy kubaturowej.

Budownictwo kubaturowe – co to jest?

W aktualnie obowiązujących przepisach prawa nie znajdziemy definicji budownictwa czy zabudowy kubaturowej.

Najczęściej jednak pod pojęciem budownictwa kubaturowego rozumie się rodzaj budownictwa, któremu można przypisać parametr objętości. Budynki kubaturowe mogą mieć zatem różnego rodzaju konstrukcje, na przykład mogą być to:

  • obiekty mieszkalne – domy jednorodzinne, mieszkania w blokach
  • obiekty biurowe – biurowce
  • obiekty przemysłowe – hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty

Obiekty kubaturowe realizuje się obecnie w różnych technologiach, między innymi mogą być to nieruchomości murowane, wykonane z drewna, o konstrukcji szkieletowej, obiekty wykonane ze stali. Dobry przykład takiej zabudowy mogą stanowić hale stalowe.

Budownictwo kubaturowe a liniowe

Jak wspomnieliśmy na początku, budownictwo można podzielić na dwie główne kategorie, a mianowicie na to kubaturowe oraz na to liniowe. Czym dokładnie różnią się pomiędzy sobą te dwa rodzaje budownictwa?

W przypadku budownictwa kubaturowego, zgodnie z powyższą definicją, mamy do czynienia z obiektami posiadanymi określoną kubaturę, czyli pojemność.

Z kolei budownictwo liniowe to budownictwo, w którym główny nacisk położony jest na jego długość. Wobec tego przykładami budownictwa liniowego są między innymi drogi, linie kolejowe, a także instalacje, na przykłada wodociągowe.

Realizacja obiektów kubaturowych

Na polskim rynku działa wiele firm budowlanych zajmujących się kompleksową realizacją obiektów kubaturowych na zlecenie klientów.

W dzisiejszych czasach obiektu kubaturowe najczęściej realizowane są na zlecenie deweloperów, którzy realizują obiekty mieszkaniowe. Także obiekty te realizowane są na zlecenie klientów prywatnych czy też samorządów lub organów państwowych.